DITA E MIRË

Nuk ka shqetësim shumë ose shumë pak me të cilin nuk mund të na drejtoheni. Gjithmonë do të ketë dikush personalisht në HOTEL U7. Miqësore dhe të shpejta.

HOTEL U7,  ULMER STR. 75, 72555 METZINGEN
T +49 7123 9570300, F +49 7123 9570301
WELCOME@HOTELU7.DE